Panasonic 室內電話大抽獎結果公佈

2018年04月26日

Panasonic 室內電話大抽獎已圓滿結束,得獎名單如下:

獎項 得獎者名稱 香港身份證號碼(頭四位)
頭獎(1名)︰ AU YEUNG TSZ MAN 7322
二獎(10名)︰ Chan Suet Fan 7401
Tsang Ting Ting Mandy 8336
Tsang Sin Yi 0146
Yu Hoi Yi Heidi 2979
Mok Yui Hing E700
Siu Mei Yin 2835
Sun Kwok Wai Andrew E946
Lam Chi Mun Wendy 3882
陳靄華 5185
Wong man kin 4221

三獎(20名):

Li Yiu Chung Frederic 0668
Chen Chi Ho 3985
LeeChunWah 6631
li kin ping 4691
Chan Mei Ha E273
Chau Man Chun Raymond 5100
CHAN CHUI SHAN 3316
CHENG DIN YAN JOSEPH 2148
LAI WING KIN 7020
Chan Wan Han 6133
Lam Miu Ling 3725
Tang yuet Kam 3678
Chan San Hong 2606
Ling Choi Ping 0896
Tang Wing Suen 5546
Leung Yuet Hoi 1960
Chan Pui Sze 6847
CHAN CHUN PONG 3769
Koon Wing P701
Kwan Kang Wai G530

抽獎日期︰2018年4月19日
公佈日期︰2018年4月26日
抽獎結果︰得獎名單將於星島日報及英文虎報刊登,並於信興科技有限公司網頁www.panasonic.oa.hk內公佈,各得獎者將獲另行通知。

條款及細則

 1. 信興科技有限公司會以電腦隨機形式抽出得獎者。
 2. 每件產品完成保用登記後,即獲抽獎機會一次。同一件產品不能重覆登記。
 3. 每位參加者參加次數不限,每位參加者只可中獎一次。
 4. 登記時間以主辦機構伺服器接收遞交資料之時間為準,逾期無效。
 5. 得獎者於領獎時必須出示身份證明文件、發票及信興科技有限公司發出之保修證正本,否則將被取消得獎資格。
 6. 是次抽獎只限18歲或以上年齡人士參與。
 7. 如代領人到取禮品,必須出示得獎者之身份證副本及其簽署之授權書。
 8. 所有獎品不可兌換現金或兌換其他貨品。
 9. 獎品須於指定日期或之前領取,逾期作廢。
 10. 參加者所提供的資料僅作是次抽獎之用。
 11. 信興科技有限公司保留刊登得獎者名單及有關照片作宣傳用途之權利。
 12. 信興集團及Panasonic香港公司之員工及家屬均不得參與,以示公允。
 13. 如有任何爭議,信興科技有限公司保留最終決定權。

推廣生意的競賽牌照號碼:49864